Rosh_Hashana_Hashanah_shofar_Colorado_Jewish_holiday_AP100909035857-1068×668