Flag

An official website of the United States government

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX)
ავტორი
2 წუთიანი საკითხავი

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX)

უკვე, ოცდამეცხრე წელია, რაც მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა “FLEX” შესაძლებლობას აძლევს ქართველ უფროსკლასელებს ისწავლონ ამერიკულ სკოლებში და იცხოვრონ ამერიკულ ოჯახებში. პროგრამას აფინანსებს ამერიკის მთავრობა და ადმინისტრირებას უწევს საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები.

2022-2023 აკადემიური წლისათვის “FLEX” პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ფინალისტების შერჩევა. გამარჯვებულების მგზავრობა, ამერიკაში და უკან, სრულად დაფარული იქნება. ისინი, ასევე, უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყოველთვიური სტიპენდიითა და ჯანმრთელობის დაზღვევით. აშშ-ში ყოფნისას ქართველ მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ, გააცნონ თავიანთი კულტურა ამერიკელებს და ასევე, გაეცნონ ამერიკულ კულტურას სკოლაში სწავლის, ოჯახური ცხოვრებისა და სხვადასხვა ღონისძიებებში მონაწილეობის გზით.

“FLEX” პროგრამის ფინალისტები შეირჩევიან ვაშინგტონის დამოუკიდებელი კომისიის მიერ, რომელიც შედგება ამერიკელი სპეციალისტებისაგან განათლების დარგში. შერჩევის პროცესი დაფუძნებულია კონკურსზე. კონკურსი კომპლექსურია და განისაზღვრება ელექტრონულად შევსებული აპლიკაციის; რეკომენდაციების, ინგლისური ენის ცოდნის დონისა და კანდიდატის მიერ გამომჟღავნებული ერთწლიანი გაცვლითი გამოცდილებისათვის მზადყოფნის საფუძველზე.

პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის (1) მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის, (2) 2005 წლის 1 იანვრიდან 2007 წლის 15 ივლისამდე დაბადებულ მოსწავლეებს, რომელთაც (3) შეუძლიათ მიიღონ აშშ-ს ვიზა, (4) ბოლო 5 წლის მანძილზე არ უცხოვრიათ აშშ-ში 3 თვის ან მეტი ხნის განმავლობაში, (5) არიან საქართველოს მოქალაქეები და (6) ფლობენ ინგლისურ ენას.

FLEX პროგრამა ღიაა ყველა უმაღლესი სკოლის მოსწავლისთვის, რომლებიც აკმაყოფილებენ პროგრამის მოთხოვნებს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებისთვის. ამ პროგრამის ფარგლებში აშშ -ში უკვე სწავლობდა 270 -ზე მეტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტი. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტუდენტებისთვის ასაკობრივი/კლასის მოთხოვნები განსხვავდება სხვა განმცხადებლების მოთხოვნებისგან. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე კანდიდატები უნდა იყვნენ 2004 წლის 15 თებერვლიდან 2007 წლის 15 ივლისამდე დაბადებულები და უნდა სწავლობდნენ მე -8, მე -9, მე -10, მე -11 ან მე -12 კლასებში.

კორონა ვირუსის პანდემიასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების გამო ტესტირება 2022-2023 წლისთვის ჩატარდება ონლაინ, 2021 წლის შემოდგომას. მსურველებს პროგრამის შესარჩევ ეტაპებზე მონაწილეობა შეუძლიათ ნებისმიერი რეგიონიდან, სადაც ხელმისაწვდომია ინტერნეტი ან არის ტელეფონის/კომპიუტერის გამოყენების შესაძლებლობა. FLEX-ის შესარჩევი ეტაპები კვლავ შეინარჩუნებს მკაცრ წესებს იმის მიუხედავად რომ მონაწილეებს მოუწევთ ონლაინ ტესტირება.

I რაუნდი ჩატარდება 1-ლი სექტემბრიდან 15 ოქტომბრის ჩათვლით. იგი მოიცავს ონლაინ აპლიკაციასა და 3 ესსეს კითხვებს, რომლებიც უნდა ჩაბარდეს აპლიკაციის დაწყებიდან 10 დღეში. მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე: https://ais.americancouncils.org/flex

II რაუნდში, აპლიკაციის ეტაპის გავლის შემდეგ შერჩეული მონაწილეები დაწერენ ინგლისური ენის ონლაინ ტესტს. ფინალური რაუნდი დაიწყება ნოემბერში.

მესამე რაუნდი მოიცავს გასაუბრებას, 3 ესსეს კითხვას, ინგლისური ენის გაძლიერებულ ტესტს და სრულ აპლიკაციას. ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა საფეხურს წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში მოსწავლეები ინფორმაციას ამერიკული საბჭოების საქართველოს ოფისიდან მიიღებენ.

პროგრამის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლია იხილოთ შემდეგ ბმულზე – https://georgia.americancouncils.org/flex-ge

საინფორმაციო ბროშურა (PDF 3 MB)