ხორბლისა და სოიოს ტვირთის ჩამოცვლა ფოთის პორტში

ხორბლისა და სოიოს ტვირთის ჩამოცვლა ფოთის პორტში