2010 – მცხეთაში მდებარე არმაზციხის არქეოლოგიური ძეგლის კონსერვაცია