2012 – გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის წმ. მარინეს ეგვტერის ფრესკების კონსერვაცია