2016 გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის ეგვტერების და ნართექსის ქვის კონსერვაცია