ელჩი კელი რესპუბლიკური პარტიის წევრებთან შეხვედრისას