ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ერთობლივი განცხადება ბორის მალაიევის ექსტრადიციის თაობაზე (12 სექტემბერი)

ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოსა და საქართველოს მთავარი პროკურატურის ერთობლივი განცხადება ბორის მალაიევის ექსტრადიციის თაობაზე (12 სექტემბერი)

სამართალდაცვით სფეროში მყარი თანამშრომლობის შედეგად, ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩომ და საქართვლოს პროკურატურამ უზრუნველყვეს ბორის მალაიევის ექსტრადიცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში. უზბეკეთისა და ისრაელის მოქალაქე მალაიევი 2012 წლიდან იძებნებოდა ნიუ იორკში ბავშვის მიმართ ჩადენილ სქესობრივი ხასიათის დანაშაულებთან დაკავშირებით და დაკავებულ იქნა საქართველოში 2016 წლის დეკემბერში. შედეგად, განხორციელდა მისი ექსტრადიცია ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც იგი წარსდგება სასამართლოს წინაშე. როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები, ისე საქართველო ერთგულნი რჩებიან ვალდებულებისა დაიცვან კანონის უზენაესობა და აღნიშნული პირის დაკავება წარმოადგენს კიდევ ერთ მაგალითს იმ ძლიერი თანამშრომლობისა, რომელიც ამ ორ ქვეყანას შორის არსებობს დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით.