ბიზნესი

ორი წლის წინ პრეზიდენტმა ობამამ გამოაცხადა ეროვნული ექსპორტის ინიციატივა (NEI) http://www.export.gov , რომლის მიზანიც 2014 წლისათვის ექსპორტის გაორმაგება იყო. აშშ-ის საელჩო მოწადინებულია მხარი დაუჭიროს აშშ-ის კომპანიებს, რათა მათ დაიწყონ ან გაზარდონ ექსპორტი საქართველოში. ამ განყოფილებაში იხილავთ საქართველოს, როგორც ექსპორტის ბაზრის მოკლე აღწერასა და რჩევებს დასაწყისისათვის.