ბიზნესი

ქართული და გასწორებული ინგლისური: ორი წლის წინ პრეზიდენტმა ობამამ გამოაცხადა ეროვნული ექსპორტის ინიციატივა (NEI) http://www.export.gov (http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.export.gov%2F&h=2AQFMnCqC) , რომლის მიზანიც 2014 წლისათვის ექსპორტის გაორმაგება იყო. აშშ-ის საელჩო მოწადინებულია მხარი დაუჭიროს აშშ-ის კომპანიებს, რათა მათ დაიწყონ ან გაზარდონ ექსპორტი საქართველოში. ამ განყოფილებაში იხილავთ საქართველოს, როგორც ექსპორტის ბაზრის მოკლე აღწერასა და რჩევებს დასაწყისისათვის.