ადამიანის უფლებათა შესახებ საქართველოს 2016 წლის ანგარიში

ადამიანის უფლებათა შესახებ საქართველოს 2016 წლის ანგარიში შენიშვნა:  ციფრებსა და სხვა მონაცემებში არ არის ასახული სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის ოკუპირებული რეგიონები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც სხვაგვარადაა მითითებული. მიმოხილვა საქართველოს კონსტიტუცია ითვალისწინებს ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოს, რომელიც ანგარიშს აბარებს პრემიერ-მინისტრს, ერთპალატიან პარლამენტსა და დამოუკიდებელ სასამართლოს. მთავრობა ანგარიშვალდებულია პარლამენტის წინაშე. პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური და მთავარსარდალი.  ევროპაში უსაფრთხოებისა …

მეტის ნახვა»
Show More ∨