ელჩი კელი მესტიის საკვირაო სკოლაში ბავშვებსა და მოხალისეებს შეხვდა (16 ოქტომბერი)

Ambassador Kelly Meets with Children and Volunteers at the Weekend School in Mestia. Photo: State Dept
ელჩი კელი მესტიის საკვირაო სკოლაში ბავშვებსა და მოხალისეებს შეხვდა. ფოტო: აშშ-ის სახ. დეპარტამენტი
ელჩი კელი მესტიის საკვირაო სკოლაში ბავშვებსა და მოხალისეებს შეხვდა. ფოტო: აშშ-ის სახ. დეპარტამენტი

ელჩი კელი მესტიის საკვირაო სკოლაში ბავშვებსა და მოხალისეებს შეხვდა (16 ოქტომბერი)

16 ოქტომბერს ელჩი კელი ესტუმრა მესტიაში საკვირაო სკოლის მოსწავლეებს და შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაცია „ერთად რეალური ცვლილებებისათვის (TRC)“  წარმომადგენლებს. TRC არის  შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირთა ორგანიზაცია, რომელიც შეიქმნა, რათა მომსახურება გაუწიოს  სოფლებსა და მთიან რეგიონებში დასახლებულ შშმ პირებსა და მათ ოჯახებს. TRC ხელმძღვანელობს საზოგადოებაში რეაბილიტაციის მოდელით, რაც გულისხმობს მშობელთა და პერსონალის სპეციალურ მომზადებას, რათა მიზანმიმართული მომზადებისა  და  თერაპიული სტრატეგიის მეშვეობით დაეხმარონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს, რომ ისინი გახდნენ უფრო დამოუკიდებელნი. აღნიშნული საკვირაო სკოლა  არის საზოგადოებრივი რესურს ცენტრი, რომელიც ადგილობრივი პროფესიონალებისა და ახალგაზრდა მოხალისეების დახმარებით შესაძლებლობას აძლევს შშმ ბავშვებს მაქსიმალურად გამოიყენონ თავიანთი შესაძლებლობები.