დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა

დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის კონკური 2019 წლისათვის

 

თბილისი, საქართველო – აშშ-ის საელჩო საქართველოში აცხადებს 2019 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების საკონკურსო პროგრამას.
აშშ-ის მისიის ხელმძღვანელისა და საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების უფროსის თანათავმჯდომარეობით, დააფინანსებს საგრანტო პროექტებს, რომლის მაქსიმალური ბიუჯეტი წარმოადგენს 50,000 აშშ დოლარს. საგრანტო განაცხადი შეუძლიათ შემოიტანონ საქართველოში მოღვაწე არაკომერციულმა, არასამთავრობო, მედია და საგანმანათლებლო ორგანიზაციებმა, რომლებიც მხარს უჭერენ შემდეგ ინციატივებს:

ეკონომიკური ზრდა (დამწყები ბიზნესების მხარდაჭერა, რეგიონალური განვითარების ხელშეწყობა, ბიზნესპრაქტიკის უნარების გამომუშავება; ექსპორტის გაფართოება, ახალგაზრდების მობილიზება;)
ანგარიშვალდებული და პასუხისმგებლიანი მმართველობა (სტრატეგიული დაგეგმარებისა და კომუნიკაციების გაფართოება; საარჩევნო რეფორმებში დახმარება, სამოქალაქო ორგანიზაციების ინსტიტუციონალური გაძლიერება, ანტიკორუფციული კამპანიები, ტრენინგები.
კანონის უზენაესობა (კრიმინალური სამართლისა და საკანონმდებლო სააგენტოების პროფესიული განვითარება; საზოგადოების წვდომა არსებულ სამართლებრივ საკითხებზე; საჯარო მომსახურეობის ხელშეწყობა საკანონმდებლო ინსტიტუტებსა და სააგენტოებში; კანონის უზენაესობის დაცვასთან დაკავშირებული სხვა საკითხები).
დამოუკიდებელი მედიის განვითარება უფრო ინფორმირებული და ჩართული სამოქალაქო საზოგადოებისათვის (ჟურნალისტიკის ფაკულტეტების/მედია სკოლების გაძლიერება, მედია წიგნიერება და მედიის ადვოკატირება, ონლაინ მედიის განვითარება; ჟურნალისტიკური ეთიკის ხელშეწყობა, ა.შ.)
სამოქალაქო ჩართულობა (კრიტიკული აზროვნებისა და პრობლემების გადაჭრის უნარ-ჩვევების განვითარება ახალგაზრდებში; თანაბარი შესაძლებლობები და ქალთა ჩართულობის გაძლიერება; უმცირესობების სოციალური ინტეგრაცია; ლიდერობის განათლება; დემოკრატიული პრაქტიკისა და პრინციპების განვითარების ხელშეწყობა, ა.შ.)
შენიშვნა: ორგანიზაციები, რომელთა საპროექტო განაცხადების ბიუჯეტიც აღემატება $25,000 აშშ დოლარს, ვალდებულნი არიან, მოიპოვონ „Unique Entity Identifier (UEI)“ და დარეგისტრირდნენ საგრანტო მენეჯმენტის სისტემაში: (SAM.gov). განმცხადებლები, რომლებიც არ დააკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნას, არ განიხილებიან დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამისათვის. SAM.gov რეგისტრაციის ინსტრუქციები თანადართულია PowerPoint პრეზენტაციის სახით.

საგრანტო ანკეტები მიიღება 2019 წლის 1 თებერვლის 18:00 საათამდე.

საგრანტო ანკეტების განხილვა შესაძლოა გაგრძელდეს სამიდან ექვს თვემდე. დაფინანსებისთვის შერჩეული პროექტები დასამტკიცებლად გაიგზავნება ვაშინგტონში. შევსებული საგრანტო ანკეტები (ერთი ამობეჭდილი ასლი ინგლისურ ენაზე სხვა საჭირო დოკუმენტებთან ერთად), მითითებულ თარიღამდე უნდა შემოიტანოთ საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილებაში, ამერიკის საელჩოში.

მისამართი: ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი 29, დიდი დიღომი, თბილისი, საქართველო 0131
ამობეჭდილ ასლთან ერთად ელეტრონული აპლიკაცია უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ელ.ფოსტის მისამართზე: TbilisiGrants@state.gov
ელ.გზავნილის სათაურში (subject line) აუცილებლად მიუთითეთ: DemCom Program