დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა

2020 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა

 

მნიშვნელოვანი ცნობა:

COVID 19 მიერ გამოწვეული შეზღუდვების გათვალისწინებით,  დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის შემომტან განმცხადებლებს ეძლევათ უფლება საპროექტო განაცხადი გამოაგზავნონ აშშ-ის საელჩოში საქართველოს ფოსტით. აშშ-ის საელჩო განაგრძობს საპროექტო განაცხადების მიღებას, თუ პირადად გსურთ ჩაბარება.  ასევე შეგახსენებთ, რომ საპროექტო განაცხადის ელექტრონული ვარიანტი უნდა გამოიგზავნოს მითითებულ ელქტრონულ ფოსტაზე: TbilisiGrants@state.gov

COVID 19 მიერ გამოწვეული შეზღუდვების გათვალისწინებით,  დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის შემომტან განმცხადებლებს ეძლევათ უფლება მიიღონ პროგრამაში მონაწილეობა იმ შემთხვევაში, თუ მათ არ აქვთ www.sam.gov-ზე გავლილი რეგისტრაცია, მაგრამ უკვე მოპოვებული აქვთ DUNS ნომერი და  NCAGE კოდი. SAM.gov-ზე დარეგისტრირების ამონაბეჭდის მაგივრად, გთხოვთ, მოგვაწოდოთ უკვე მიღებული  DUNS ნომერი და  NCAGE კოდი თანდართულ საბუთად.  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ www.sam.gov-ზე რეგისტრაცია სავალდებულო იქნება თქვენი პროექტის ნახევარფინალში გადასვლის შემთხვევაში.

განაცხადების მიღების ბოლო ვადა 17 მარტი, 2020, 18:00.

პროგრამის აღწერა
აშშ-ს საელჩო საქართველოში აცხადებს 2020 წლის დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამის შესარჩევ კონკურსს. აშშ-ის მთავრობის ინიცირებით პროგრამა 1994 წელს შეიქმნა და იგი ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის, ასევე პოსტ-საბჭოთა ქვეყნების ტერიტორიაზე მყოფ აშშ-ის საელჩოებს ადგილობრივი დემოკრატიული ინიციატივების დაფინანსების საშუალებას აძლევს.

პროგრამას განიხილავს და პროექტებს შეარჩევს დემოკრატიის მცირე გრანტების კომისია, რომელსაც ხელმძღვანელობს აშშ-ის მისიის ხელმძღვანელის მოადგილე. კომისიის შემადგენლობაში ასევე არის საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების უფროსი და აშშ-ის მისიის ადგილობრივი სამთავრობო სააგენტოების წარმომადგენლები.

პროგრამის მიზნები:

დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების კომისიის მიზანია დააფინანსოს სპეციფიკური პროექტები, რომლებიც ხელს უწყობს დემოკრატიას, აძლიერებს დემოკრატიული ინსტიტუტების ჩამოყალიბების პროცესს და ზრუნავს მოქალაქეთა განათლებაზე საქართველოში. გრანტის მიღება შეუძლიათ საქართველოში დაფუძნებულ და რეგისტრირებულ არაკომერციულ, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, უმაღლესი განათლების ინსტიტუტებს და მედია ორგანიზაციებს.

გრანტის მაქსიმალური რაოდენობა თითოეულ პროექტზე 50,000 აშშ დოლარია.

საპროექტო განაცხადი უნდა ეხებოდეს მოცემული თემებიდან ერთ-ერთს მაინც:

• ეკონომიკური ზრდა (მაგალითად: სამეწარმეო საქმიანობის მხარდაჭერა, რეგიონალური განვითარების ხელშეწყობა ტურიზმის განვითარების მეშვეობით – სამთო ტურიზმი, კულინარიული და ხელოვნების ტურიზმი, ეკო-ტურიზმი, აშ.).
• გენდერული თანასწორობა და სოციალური ინკლუზია (მაგალითად: ქალთა გაძლიერება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონა პირთა ინტეგრაცია, ინკლუზიური განათლება, ბავშვთა კეთილდღეობის და უფლებების დაცვა)
• სამოქალაქო ჩართულობა და მოქალაქეთა ინფორმირებულობა (მაგალითად: არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების ზრდა, გაზრდილი და ანგარიშვალდებული თანამშრომლობა სამთავრობო და არასამთავრობო სექტორს (სამოქალაქო საზოგადოება) შორის პარტნიორული კავშირების მეშვეობით, კერძო და საჯარო პარტნიორობების მხარდაჭერა, მედია წიგნიერება, კიბერუსაფრთხოება, ახალგაზრდების ჩართულობა ტექ-ბანაკებში და კიბერ განათლება, კრიტიკული აზროვნების სტიმულირება ახალგაზრდებში, მედია სკოლების და ჟურნალისტიკური სწავლებების გაძლიერება);
• კონფლიქტების გადაჭრა და ტოლერანტობა (დიალოგი და კონფლიქტების დარეგულირება, რეგიონალური უსაფრთხოება, სამშვიდობო განათლება)

ინფორმაცია ფედერალური გრანტის შესახებ

 • მოქმედების პერიოდი: 12 თვემდე
 • საპროექტო განაცხადების მიღება: 2019 წლის 27 დეკემბრიდან – 2020 წლის 17 მარტის ჩათვლით
 • მოსალოდნელი გრანტების რაოდენობა: დამოკიდებულია მოთხოვნილი საერთო ბიუჯეტის რაოდენობაზე
 • გრანტის მოცულობა: თითოეული პროექტის მაქსიმალური ბიუჯეტია 50,000 აშშ დოლარი.
 • პროგრამის დაწყების მოსალოდნელი პერიოდი: 2020 წლის სექტემბერი
 • დაფინანსების ინსტრუმენტი: გრანტი
 • პროგრამის ხანგრძლივობა: შემოთავაზებული პროგრამები უნდა დასრულდეს ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში ან უფრო ადრე.

ინფორმაცია პროგრამაში მონაწილეობის შესახებ:

საპროექტო განაცხადის შემოტანა შეუძლიათ ქვემოთ ჩამოთვლილ ორგანიზაციებს:

• საქართველოში დარეგისტრირებული არაკომერციული, არასამთავრობო ორგანიზაციები
• უმაღლესი საგანმანათლებლო ინსტიტუტები
• საქართველოში რეგისტრირებული დამოუკიდებელი მედია ორგანიზაციები.

საყურადღებო ინფორმაცია

 • სააპლიკაციო დოკუმენტაცია მიიღება მხოლოდ ZIP არქივის ფორმით. გთხოვთ გაითვალისწინოთ როო RAR ფორმატში არქივირებუილი დოკუმენტაცია არ მიიღება.
 • ორგანიზაციები ვალდებულნი არიან, მოიპოვონ „Unique Entity Identifier (UEI)“ და დარეგისტრირდნენ საგრანტო მენეჯმენტის სისტემაში: (https://sam.gov/SAM/). განმცხადებლები, რომლებიც არ დააკმაყოფილებენ ზემოაღნიშნულ მოთხოვნას, არ განიხილებიან დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამისათვის. SAM.gov რეგისტრაციის ინსტრუქციები თანადართულია PowerPoint პრეზენტაციის სახით.

თანადაფინანსება: პროექტის ბიუჯეტის თანადაფინანსება არ არის სავალდებულო მოთხოვნა.

განაცხადების შეტანის და საპროექტო ანკეტის წარდგენის შესახებ ინფორმაცია

განცხადების შეტანის ფორმა და შინაარსი: გთხოვთ ყურადღებით მიჰყევით ქვემოთ ჩამოთვლილ ინსტრუქციებს. საპროექტო განაცხადები, რომლებიც ვერ დააკმაყოფილებს პროგრამის კრიტერიუმებს, არ მიიჩნევა სრულყოფილად და განხილვისთვის შესაფერისად.

საპროექტო ანკეტის შინაარსი
გთხოვთ დარწმუნდეთ:

• მოთხოვნა გარკვევით ესადაგება დაფინანსების შესაძლებლობის მიზნებსა და ამოცანებს
• ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი არის ინგლისურ ენაზე
• ყველა ბიუჯეტი არის წარმოდგენილი აშშ დოლარში და არ შეიცავს დამატებითი ღირებულების გადასახადს (დღგ).

1) გთხოვთ გამოაგზავნეთ ერთი (1) დასრულებული განაცხადის ელექტრონული ფორმა ელ-ფოსტაზე: TbilisiGrants@state.gov
2) გთხოვთ, მოიტანოთ საპროექტო ანკეტა და თანმხლები დოკუმენტები ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს შემდეგ მისამართზე:

დემოკრატიის კომისიის მცირე გრანტების პროგრამა
საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილება
აშშ-ის საელჩო თბილისი
ქართულ-ამერიკული მეგობრობის გამზირი 29
თბილისი, საქართველო, 0131

პროგრამაში მონაწილეობისთვის სავალდებულოა შემდეგი დოკუმენტების გამოგზავნა/საელჩოში მოტანა:
ქვემოთ მოთხოვნილი განცხადების ფორმები ხელმისაწვდომია მენიუში მარჯვენა მხარეს:

სავალდებულო განცხადების ფორმები:

 

 • SF-424 (ფედერალური დახმარების საანკეტო ფორმა-ორგანიზაციებისთვის)
 • SF-424A (საბიუჯეტო ინფორმაცია არა სამშენებლო პროგრამებისთვის)
 • SF-424B (დამატებითი ფორმა არასამშენებლო პროგრამებისთვის)
 • პროექტის საანკეტო ფორმა
 • პროექტის გუნდის ლიდერის რეზიუმე
 • სარეკომენდაციო წერილები

საინფორმაციო დღეები

 

 • ორშაბათი, 3 თებერვალი, 17:00 საათზე
 • ხუთშაბათი, 20 თებერვალი, 13:00 საათზე
 • ორშაბათ, 2 მარტი, 16:00 საათზე

მისამართი: ამერიკული კუთხე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე, #6 რუსთაველის გამზირი.