GMPP პროგრამის ღია კონკურსი რეგიონში ბაზირებული ონლაინ მედიასაშუალებებისთვის

GMPP პროგრამის ღია კონკურსი რეგიონში ბაზირებული ონლაინ მედიასაშუალებებისთვის

 

IREX-ის საქართველოს ოფისი აცხადებს ღია კონკურსს ონლაინ მედიასაშუალებებისთვის რომლებიც დედაქალაქის ფარგლებს გარეთ არიან ბაზირებული, საქართველოს მედია პარტნიორობის პროგრამაში (GMPP) 2020 წ. მონაწილეობის მისაღებად. პროგრამა ა.შ.შ.-ის საელჩოს დაფინანსებით ხორციელდება.

კონკურსის მიზანი:
კონკურსის მიზანია რეგიონში ბაზირებული 2 ქართული ონლაინ მედია საშულების შერჩევა პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად. GMPP პროგრამის მიზანია ქართული მედიის როგორც ორგანიზაციებისა და მდგრადი ბიზნესების განვითარების ხელშეწყობა ამერიკულ პარტნიორ მედიასთან ორმხრივი გაცვლითი ვიზიტების გზით.

პარტნიორობის ფარგლებში, თითოეული შერჩეული ქართული ონლაინ მედია საშუალების 4 თანამშრომელს შესაძლებლობა ექნება ა.შ.შ.-ში გაიაროს ერთკვირიანი სტაჟირება (2 მონაწილე თითო ვიზიტზე), რომელიც მოიცავს ამერიკელი კოლეგების მუშაობაზე უშუალო დაკვირვებას, მათი საუკეთესო პრაქტიკის გაზიარებასა და მსგავსი მედიასაშუალების ამერიკულ მედიაბაზარზე ფუნქციონირების გაცნობას. ვიზიტების მონაწილეთა კანდიდატურები შეირჩევა ამერიკელი მონაწილეების რეკომენდაციით, მედიასაშუალების ხელმძღვანელობასთან შეთანხმებით.

საპასუხოდ, თითოეული შერჩეული ონლაინ მედიასაშუალება უმასპინძლებს ერთკვირიანი ვიზიტით საქართველოში ჩამოსულ 2 ექსპერტს ამერიკული პარტნიორი მედიასაშუალებიდან. ამერიკელი მონაწილეები ადგილზე გაეცნობიან ქართველი კოლეგების მუშაობის სტილს, გაუზიარებენ საკუთარ გამოცდილებას, ჩაატარებენ ინტენსიურ კონსულტაციებს, მენტორობას გაუწევენ თანამშრომლების გუნდს და მისცემენ ადგილობრივ საჭიროებებზე მორგებულ პრაქტიკულ რჩევებს.

პარტნიორობის ფარგლებში მისაღწევი მიზნების ხელშეწყობისთვის, თითოეულ შერჩეულ ონლაინ მედიასაშუალებას შეეძლება მიიღოს „პარტნიორობის ინოვაციის გრანტი“ 2,000 ა.შ.შ. დოლარის ოდენობით (ფიქსირებული თანხა ეტაპობრივი გადახდის მექანიზმით, შესრულებული სამუშაოს მიხედვით). მცირე გრანტის მიღების აუცილებელი მოთხოვნა იქნება ქართული მედიასაშუალების მჭიდრო თანამშრომლობა ამერიკულ პარტნიორ მედიასთან საგრანტო აქტივობების დაგეგმვისა და განხორციელების ეტაპებზე და თანამშრომლების მიერ პარტნიორობის ფარგლებში შეძენილი ან ახალი უნარების გამოყენება ამერიკელი კოლეგების ჩართულობით, ზედამხედველობითა და ტექნიკური დახმარებით.

გაცვლითი ვიზიტების დაწყებამდე GMPP პროგრამის თანამშრომლების მიერ მოხდება ქართული და ამერიკული პარტნიორი მედიასაშუალებების ვირტუალური დაკავშირება და ონლაინ კომუნიკაციის ფასილიტაცია. GMPP პროგრამის წარმომადგენლები ითანამშრომლებენ ქართულ და ამერიკულ მონაწილე მედიასაშუალებებთან, რათა ხელი შეუწყონ მჭიდრო და გრძელვადიანი პროფესიული ურთიერთობის ჩამოყალიბებას ორმხრივი გაცვლითი ვიზიტების მეშვეობით და ვიზიტებს შორის ონლაინ კონსულტაციებით, რათა მოხდეს ქართულ მედიასაშუალებებში ინოვაციური იდეების დანერგვა, თანამშრომელთა გუნდის კვალიფიკაციის ამაღლება და მათი პროფესიული უნარების განვითარება.

კონკურსის მონაწილეობის საკვალიფიკაციო კრიტერიუმები:
პროგრამის წარმატებით განხორციელება ეფუძნება შერჩეულ ქართულ მედიას, IREX-სა და ამერიკულ პარტნიორ მედია საშუალებას შორის მჭიდრო, ინტენსიურ და შედეგზე ორიენტირებულ თანამშრომლობას, რასაც საფუძვლად უდევს ურთიერთნდობა და პატივისცემა, მაღალი მოტივაცია და შესაბამისი რესურსების არსებობა.

შესაბამისად, IREX-ი ეძებს ისეთ რეგიონულ ონლაინ მედიასაშუალებებს, რომლებიც მზად არიან პროგრამაში მონაწილეობას მიუდგნენ სრული პასუხისმგებლობით, ძალისხმევითა და გამჭვირვალობით. შერჩეული მედიასაშუალებები ვალდებული იქნებიან უზრუნველყონ ღია ორმხრივი კომუნიკაცია IREX-თან და იყონ ამერიკულ პარტნიორ მედიასთან თანამშრომლობის მამოძრავებელი ძალა, რათა მიაღწიონ რეალურ პროგრესს. ორგანიზაციას უნდა შეეძლოს და გამოთქვას მზაობა წარადგინოს ფინანსური, წერილობითი და ზეპირი ანგარიშები, და რეგულარული უკუკავშირი მიღწეული პროგრესის დასაბუთების მიზნით.

აქედან გამომდინარე, წლევანდელ კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლია რეგიონში მედიასაშუალებებს, რომელიც აკმაყოფილებს ქვემოთ მოცემულ ყველა კრიტერიუმს:
1. წარმოადგენს ექსკლუზიურად ონლაინ მედიას (მხოლოდ ციფრული პლატფორმით) ან შერეული პლატფორმის მქონე (ჰიბრიდულ) მედიას რომელიც უმთავრესად ონლაინ პლატფორმაზეა ფოკუსირებული
2. ბაზირებულია საქართველოს რომელიმე რეგიონში, თბილისის ფარგლებს გარეთ, დასაქმებული ჰყავს ადგილობრივი მაცხოვრებლები და აშუქებს ადგილობრივ თემებს
3. ახალი ამბების გარდა, რეგულარულად აწარმოებს სიღრმისეულ, ანალიტიკურ და/ან საგამოძიებო მულტიმედია მასალებს და/ან ადამიანურ ისტორიებს/ჩანახატებს
4. აქვს პარტნიორობის ფარგლებში ინოვაციური მიდგომების განხორციელებისთვის საჭირო შესაბამისი რესურსი
5. გამოხატავს მზადყოფნას და მაღალი მოტივაციას ჩამოაყალიბოს და შეინარჩუნოს გრძელვადიანი პროფესიული ურთიერთობა ამერიკულ პარტნიორ მედიასაშუალებასთან

შეფასების კრიტერიუმები:

კონკურენტუნარიანობა ადგილობრივ მედია ბაზარზე – 20%

 • წარმოადგენს ახალი ამბების და ინფორმაციის სანდო წყაროს ადგილობრივი მოსახლეობისთვის
 • აქვს დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკა, რომელიც თავისუფალია პოლარიზების გამომწვევი ზეგავლენისგან პოლიტიკური აფილიაციის, ბიზნეს ინტერესების ან სხვა მხრიდან

კონტენტის ხარისხი – 20%

 • სიღრმისეულ, ანალიტიკურ და/ან საგამოძიებო მასალების, ბლოგების, ჩანახატების რეგულარული წარმოება ისეთ თემებზე, როგორებიცაა დემოკრატიული პროცესები, ადგილობრივი მეწარმეობა, ეკონომიკური განვითარება, გენდერული თანასწორობა, ინკლუზია და ტოლერანტობა, უმცირესობათა უფლებები, კანონის უზენაესობა, სამოქალაქო აქტივიზმი ან სამოქალაქო საზოგადოება
 • ფართო საზოგადოების, პრიორიტეტული (ნიშური) აუდიტორიისთვის ან მოწყვლადი ჯგუფებისთვის წარმოებული ციფრული მულტიმედია კონტენტის მრავალფეროვნება, ხარისხი და ბალანსი

ადამიანური რესურსი – 20%

 • ჰყავს თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც იზიარებს ისეთ ფუნდამენტურ ჟურნალისტურ სტანდარტებს, როგორებიცაა ფაქტების სიზუსტის გადამოწმება და მოვლენების მიუკერძოებელი, სამართლიანი და პასუხისმგებლიანი გაშუქება
 • თანამშრომლები და მენეჯმენტი რეალურად მოწადინებულია შეიძინოს და გამოიყენოს ახალი უნარები

ორგანიზაციის შიდა რესურსი – 20%

 • აქვს საკმარისი ადამიანური, ტექნიკური და ფინანსური რესურსი, რათა პირნათლად შეასრულოს პარტნიორულ პროგრამაში მონაწილეობით გათვალისწინებული ვალდებულებები
 • ორგანიზაციული განვითარების ისტორია და სამომავლო გეგმები
 • პარტნიორობის ინოვაციის გრანტის კონცეფციის რეალისტურობა, მნიშვნელობა და მოსალოდნელი გავლენა

მოტივაცია – 20%

 • გამოხატავს გულწრფელ ენთუზიაზმს მჭიდროდ ითანამშრომლოს ამერიკელ კოლეგებთან და უზრუნველყოს შესაბამისი თანამშრომლების პროაქტიული ჩართულობა პროგრამის აქტივობებში
 • რეალურად მოწადინებულია დანერგოს ინოვაციური მიდგომები და ახალი პრაქტიკა ყოველდღიურ საქმიანობაში
 • თანახმაა გაუზიაროს პარტნიორობის შედეგად მიღებული ცოდნა და გამოცდილება თანამშრომლების გუნდს და სხვა კოლეგებს

თუ თქვენი ონლაინ მედიასაშუალება აკმაყოფილებს ზემოთ აღნიშნულ პირობებს და დაინტერესებულია მონაწილეობა მიიღოს ამ შესარჩევ კონკურსში, შეავსეთ ქვემოთ მოცემული GMPP პროგრამის განაცხადის ფორმა. გთხოვთ ყურადღებით გაეცნოთ და მიჰყვეთ ანკეტაში მოცემულ დეტალურ ინსტრუქციებს.

ცნობისათვის, პროგრამაში მონაწილეობისთვის არ არის სავალდებულო ინგლისური ენის ცოდნა. ზეპირი და წერილობითი თარგმანი უზრუნველყოფილი იქნება როგორც ა.შ.შ.-ში ყოფნისას, ასევე ამერიკელი პარტნიორების საქართველოში ვიზიტის დროს.

განაცხადის შეტანის წესი:
განაცხადის შემოტანის ბოლო ვადაა ხუთშაბათი 24 ოქტომბერი 17:00 სთ. სრულად შევსებული განაცხადის ფორმები ორივე ენაზე (ქართულად და ინგლისურად) და მოთხოვნილი დამატებითი დოკუმენტაცია უნდა მოგვაწოდოთ ელექტრონულად მისამართზე: gmpp-georgia@irex.org. ყველა აპლიკანტს საბუთების გაგზავნიდან 24 სთ განმავლობაში ელ. ფოსტით გაეგზავნება მიღების დასტური. წინააღმდეგ შემთხვევაში დაგვიკავშირდით: njavakhishvili@irex.org.

არასრული ან დაგვიანებით მიღებული განაცხადები არ განიხილება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გამოგზავნილი მასალა უკან არ დაგიბრუნდებათ, ამიტომ გირჩევთ დაიტოვოთ შევსებული განაცხადის და საბუთების ასლი.

ღია კარის დღე:
კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველთათვის, IREX-ისა და ა.შ.შ.-ს საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების წარმომადგენლები ჩაატარებენ ღია კარის დღეს პარასკევს, 11 ოქტომბერს 15:00 საათზე კ. მარჯანიშვილის ქ. 6, „მწვანე ოფისის“ შენობის მე-4 სართულზე მდებარე საკონფერენციო დარბაზში, რათა დამსწრეებს მიაწოდონ ინფორმაცია პროგრამის შესახებ და დეტალურად განიხილონ განაცხადის ფორმის შევსებისა და შემოტანის პროცესი.

ონლაინ მედიასაშუალებებისთვის რომლებიც გეგმავენ კონკურსში მონაწილეობის მიღებას რეკომენდებულია ღია კარის დღეზე დასწრება. დასწრების მსურველთა სახელ(ებ)ი და გვარ(ებ)ი უნდა გამოგვიგზავნოთ ელ. ფოსტაზე: gmpp-georgia@irex.org 10 ოქტომბრამდე. თუ ვერ ახერხებთ თბილისში ჩამოსვლას ღია კარის დღეზე დასასწრებად, შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ ონლაინ. ამისათვის, დეტალური ინსტრუქციის მისაღებად წინასწარ დაგვიკავშირდით ელ. ფოსტაზე: njavakhishvili@irex.org

შეკითხვების არსებობის შემთხვევაში გთხოვთ დაუკავშირდეთ GMPP პროგრამის თანამშრომლებს ელ. ფოსტით gmpp-georgia@irex.org ან სამუშაო საათებში ტელეფონის ნომერებზე: +995 599 137 100 ან +(995 32) 291 26 08 / შიდა ნომერი 122 ან 123. გაითვალისწინეთ, 14 ოქტომბერი არასამუშაო დღეა.

მონაწილეთა შერჩევა:
შემოსულ განაცხადებს განიხილავს საგანგებოდ მოწვეული კომისია, რომელშიც შედიან ამერიკელი და ქართველი მედია ექსპერტები. მონაწილეთა შერჩევა და კონკურსის გამარჯვებულთა გამოცხადება მოხდება ა.წ. ნოემბერში. ორმხრივი ვიზიტების განხორციელება დაიწყება 2020 წლიდან, მას შემდეგ რაც გაფორმდება ურთიერთგაგების მემორანდუმი (MOU) და ადგილზე ჩატარდება დეტალური შეფასება, რომელზე დაყრდნობითაც მოხდება პარტნიორობის მორგება თითოეული მონაწილე მედიასაშუალების საჭიროებებზე.

ზოგადი ინფორმაცია პროგრამის შესახებ:
GMPP პროგრამა IREX-ი მიერ 2010 წლიდან ხორციელდება საქართველოში აშშ-ს საელჩოს საზოგადოებრივ საქმეთა განყოფილების ფინანსური მხარდაჭერით. GMPP-ის მისიაა ხელი შეუწყოს ქართული მედიის განვითარებას ამერიკულ
მედიასაშუალებებთან პროფესიული პარტნიორობის დამყარებით. პროგრამას 3 მიზანი აქვს:
1. ქართულ და ამერიკულ მედიასაშუალებებს შორის მჭიდრო, კოლეგიალური და მდგრადი ურთიერთობის ჩამოყალიბება, რის შედეგადაც ქართული მონაწილეებს შორის გაუმჯობესდება ჟურნალისტური უნარ-ჩვევები, პროფესიული ტექნიკა და ბიზნესის მართვის პრაქტიკა.
2. ქართველი მონაწილეები ფართოდ გააზიარებენ მიღებულ ცოდნას და ჩამოაყალიბებენ/განავითარებენ პროფესიულ კავშირებს.
3. ქართველი და ამერიკელი მონაწილეები უკეთ გაიცნობენ ერთმანეთის კულტურას, საზოგადოებასა და ფასეულობებს.

დღეისათვის პროგრამის ფარგლებში განხორციელდა 70-ზე მეტი ორმხრივი გაცვლითი ვიზიტი, რომლებშიც მონაწილეობა მიიღო 2 ონლაინ მედიასაშუალების, 16 ტელევიზიისა და 2 რადიოს 135-მა თანამშრომელმა და 15 ამერიკული მედიის 50-მა წარმომადგენელმა 10 შტატიდან.

პარტნიორული ვიზიტების შედეგად, პროგრამის მონაწილე ქართული მედიაში განხორციელდა რიგი პოზიტიური ცვლილებები, მათ შორის: მოხდა მენეჯმენტის სტრუქტურის, ადამიანური რესურსების მართვისა და ჟურნალისტური უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება, პროგრამული ბადის გამრავალფეროვნება, არსებული პროგრამების, მათ შორის საინფორმაციო გადაცემების გაუმჯობესება და უკეთ შეფუთვა, თემში ჩართულობის გაზრდა სოციალური პროექტების განხორციელებით, ონლაინ მულტიმედია პლატფორმების გამოყენების ეფექტიანობის გაზრდა, უკეთესი მარკეტინგი და პრომოუშენი, ონლაინ სივრცის თანამედროვე მეთოდებით ათვისება და ვებგვერდის განვითარება, სარეკლამო და სასპონსორო პაკეტების გაყიდვებიდან და ალტერნატული წყაროებიდან მიღებული შემოსავლების გაზრდა. დამატებითი ინფორმაცია GMPP პროგრამის შესახებ ხელმისაწვდომია ჩვენს Facebook გვერდზე.

IREX-ის შესახებ

IREX-ი საერთაშორისო არაკომერციული ორგანიზაციაა, რომელიც 1968 წელს დაარსდა და რომლის სათაო ოფისი მდებარეობს ვაშინგტონში, კოლუმბიის ოლქში. ჩვენი მისიაა უფრო სამართლიანი, წარმატებული და ინკლუზიური სამყაროს შექმნა, ახალგაზრდების მხარდაჭერით, ლიდერების წახალისებით, ინსტიტუციების ხელშეწყობითა და ხარისხიან განათლებასა და ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით. საქართველოში IREX-ი 1994 წლიდან მუშაობს.