სწავლა ამერიკაში

Group of students

აქ თქვენ შეძლებთ მოიძიოთ ინფორმაცია ამერიკაში სწავლის საშუალებების შესახებ

Image of a female student studying

სტიპენდიები

აღმოაჩინეთ აშშ-ის მთავრობის მიერ დაფინანსებული საგანმანათლებლო და პროფესიული გაცვლითი პროგრამები.

Image of professional men and women who are part of our team.

აშშ-ის გაცვლითი პროგრამების მონაწილენი

შეუერთდით გაცვლითი პროგრამების მონაწილეთა საერთაშორისო საზოგადოებას, ეს არის ვებ-გვერდი ამჟამინდელი და მომავალი ლიდერებისა, რომლებსაც მონაწილეობა მიუღიათ აშშ-ის მთავრობის მიერ დაფინანსებულ გაცვლით პროგრამებში.

Image of student standing in front of a chalkboard with question marks written on the board

ინგლისური ენის შესწავლა

ასწავლეთ და ისწავლეთ ინგლისური ენა, შეისწავლეთ ამერიკული კულტურა და ხელი შეუწყეთ ინგლისურენოვან საუბრებს გლობალური სწავლის საზოგადოებაში.