საელჩოს ვაკანსიები

მოგესალმებით აშშ-ის საელჩოს ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების სახელით!
გმადლობთ, რომ დაინტერესებული ბრძანდებით აშშ-ის საელჩოში დასაქმებით. მოცემულ გვერდზე შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია საელჩოში დასაქმებასთან დაკავშირებით.

დასაქმების სამართლიანი და თანასწორი პოლიტიკა
აშშ-ის საელჩო უზრუნველყოფს სამართლიან და თანასწორ პოლიტიკას თანამშრომელთა შერჩევის დროს მათი რასის, კანის ფერის, რელიგიის, სქესის, წარმომავლობის, ასაკის, შეზღუდული უნარების, პოლიტიკური შეხედულებების, ოჯახური მდგომარეობის  და  სექსუალური ორიენტაციის მიუხედავად.

როგორ მივიღოთ მონაწილეობა კონკურსში
არსებული შერჩევის პროცედურის მიხედვით, განსახილველად არ ვიღებთ ზოგად აპლიკაციებს. აპლიკაციები განიხილება მხოლოდ იმ ვაკანსიებზე, რომლებიც გამოცხადებულია საელჩოს ვებ-გვერდზე. მიმდინარე ვაკანსიების სანახავად, გთხოვთ ეწვიოთ შემდეგ ბმულს
 
ვის შეუძლია მონაწილეობის მიღება
კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, აპლიკანტს უნდა ჰქონდეს საქართველოს ტერიტორიაზე ლეგალურად მუშაობის უფლება.

მადლობას ვუხდით ყველა დაინტერესებულ აპლიკანტს, თუმცა აქვე გაცნობებთ, რომ დავუკავშირდებით მხოლოდ კვალიფიცირებულ და უფლებამოსილ კანდიდატებს, რომლებიც სრულად აკმაყოფილებენ პოზიციის მოთხოვნებს.