Flag

An official website of the United States government

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX)
ავტორი
2 წუთიანი საკითხავი

მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა (FLEX)

უკვე ოცდაათ წელზე მეტია, რაც მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამა „FLEX” შესაძლებლობას აძლევს ქართველ უფროსკლასელებს ისწავლონ ამერიკულ სკოლებში და იცხოვრონ ამერიკულ ოჯახებში. პროგრამას აფინანსებს ამერიკის მთავრობა და ადმინისტრირებას უწევს საერთაშორისო განათლების ამერიკული საბჭოები.

2024-2025 აკადემიური წლისათვის „FLEX” პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს ფინალისტების შერჩევა. გამარჯვებულების მგზავრობა ამერიკაში და უკან სრულად იქნება დაფინანსებული. ისინი, ასევე, უზრუნველყოფილნი იქნებიან ყოველთვიური სტიპენდიითა და ჯანმრთელობის დაზღვევით. აშშ-ში ყოფნისას ქართველ მოსწავლეებს საშუალება ექნებათ, გააცნონ თავიანთი კულტურა ამერიკელებს და, ასევე, გაეცნონ ამერიკულ კულტურას სკოლაში სწავლის, ოჯახური ცხოვრებისა და სხვადასხვა ღონისძიებაში მონაწილეობით.

„FLEX” პროგრამის ფინალისტები შეირჩევიან ვაშინგტონის დამოუკიდებელი კომისიის მიერ, რომელიც შედგება განათლების დარგის ამერიკელი სპეციალისტებისაგან. შერჩევის პროცესი დაფუძნებულია კონკურსზე. კონკურსი კომპლექსურია და განისაზღვრება ელექტრონულად შევსებული აპლიკაციის, რეკომენდაციების, ინგლისური ენის ცოდნის დონისა და კანდიდატის მიერ გამომჟღავნებული ერთწლიანი გაცვლითი გამოცდილებისათვის მზადყოფნის საფუძველზე.

პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლის (1) მე-9, მე-10 და მე-11 კლასის, (2) 2007 წლის 1 იანვრიდან 2009 წლის 16 ივლისამდე დაბადებულ მოსწავლეებს, რომელთაც (3) ბოლო 5 წლის განმავლობაში არ უცხოვრიათ აშშ-ში 3 თვის ან მეტი ხნის პერიოდით, (4) არიან საქართველოს მოქალაქეები (4) ირიცხებიან და სწავლობენ სკოლაში საქართველოში და (5) ფლობენ ინგლისურ ენას. „FLEX” პროგრამაში მონაწილეობისთვის ჩვენ ვიწვევთ ყველა უფროსკლასელს, რომელიც აკმაყოფილებს პროგრამის კრიტერიუმებს, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოსწავლეებს (შშმპ). ასაკობრივი და სასკოლო კრიტერიუმი ასეთი პირებისთვის განსხვავებულია: მე-8, მე-9, მე-10, მე-11 და მე-12 კლასის მოსწავლე და 2006 წლის 15 თებერვლიდან 2009 წლის 15 ივლისამდე დაბადებული.

2023-2024 წლისთვის პირველი და მეორე ეტაპი ჩატარდება ონლაინ, 2023 წლის 1 აგვისტოდან 28 სექტემბრამდე. ნახევარფინალი კი ჩატარდება ლაივ რეჟიმში, რაც გულისხმობს- პირად გასაუბრებასა და ტესტირებას. მსურველებს პროგრამის შესარჩევ ეტაპებზე მონაწილეობა შეუძლიათ ნებისმიერი რეგიონიდან, სადაც ხემისაწვდომია ინტერნეტი ან არის ტელეფონის/კომპიუტრის გამოყენების შესაძლებლობა.

I რაუნდი ჩატარდება აგვისტოში. იგი მოიცავს ონლაინ აპლიკაციასა და 3 ესსეს კითხვებს, რომელიც უნდა ჩაბარდეს აპლიკაციის დაწყებიდან 10 დღეში. მონაწილეობის მისაღებად გადადით ბმულზე: https://ais.americancouncils.org/flex

II რაუნდში, აპლიკაციის ეტაპის გავლის შემდეგ შერჩეული მონაწილეები დაწერენ ინგლისური ენის ონლაინ ტესტს. ფინალური რაუნდი მოიცავს პირისპირ გასაუბრებას, 2 ესსეს კითხვას, ინგლისური ენის გაძლიერებულ ტესტსა და სრულ აპლიკაციას.

ზემოთ ჩამოთვლილი ყველა საფეხურს წარმატებით გადალახვის შემთხვევაში მოსწავლეები ინფორმაციას ამერიკული საბჭოების საქართველოს ოფისიდან მიიღებენ.

პროგრამის შესახებ მეტი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ბმულს: https://georgia.americancouncils.org/flex-ge