Flag

An official website of the United States government

ინფორმაცია აშშ-ის დამოუკიდებლობის დღის მიღებაზე მომხდარი დაპირისპირების შესახებ
ავტორი
1 წუთიანი საკითხავი
ივნისი 30, 2022

აშშ-ის საელჩოსთვის ცნობილია ინფორმაცია ჩვენი დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიებისას საელჩოს ტერიტორიაზე დაპირისპირების შესახებ. ჩვენ ვსწავლობთ ამ ინფორმაციას.