თავდაცვის საფრთხის შემცირების სამსახური საქართველოში

თავდაცვის საფრთხის შემცირების სამსახური საქართველოში მხარს უჭერს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიზნებს, როგორიცაა ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაცია, საერთაშორისო თანამეგობრობა, მშვიდობისა და უსაფრთხოების ღონისძიებები. თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს პროგრამების საქმიანობა საქართველოში მოიცავს ერთობლივი საფრთხის შემცირების (ჩთღ) ერთობლივი ბიოოლოგიური თანამშრომლობის პროგრამას (CBEP), მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების პროგრამას (WMD PPP), საერთაშორისო გაუვრცელებლობის პროგრამას (IჩP), და ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საგანგებო სიტუაციების მართვის პროგრამას (CBRN CMAP).

თავდაცვის საფრთხის შემცირების მთავარ პროგრამებს წარმოადგენს:

  • ერთობლივი ბიოლოგიური თანამშრომლობის პროგრამა (CBEP) – საქართველოში შეეხება საფრთხეებს ამერიკის შეერთებული შტატების და გლობალური ჯანდაცვის უსაფრთხოების საკითხებს, რომელიც გამოიხატება განსაკუთრებით საშიში ონფექციური დაავადებების აფეთქებების რისკით. იგი ხელს უწყობს საუკეთესო გამოცდილებების წახალისებას ბიოლოგიურ უსაფრთხოების სფეროში, აუმჯობესებს რა საქართველოს უნარიანობას სწრაფად მოახდინოს ინფექციური დაავადებების გამოვლენა და შეტყობინება, ასევე საერთაშორისო კვლევით სფეროში თანამშრომლობის დანერგვა და გაუმჯობესება. ერთობლივი ბიოლოგიური თანამშრომლობის პროგრამა – საქართველოში ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრთან, უოლტერ რიდის სახელობის სამხედრო კვლევით ინსტიტუტის წარმომადგენლებთან თანამშრომლობით, ასევე ხორციელდება ახლო თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტთან, და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსთან. ამ თანამშრომლობის დამაგვირგვინებელ და უმაღლეს მიღწევას წარმოადგენს რიჩარდ ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევითი ცენტრი, თანამედროვე ბიოუსაფრთხოების მესამე დონის კვლევითი დაწესებულება, რომელიც აშენდა თავდაცვის საფრთხის შემცირების სააგენტოს მიერ და გადაეცა კუთვნილებაში და საექსპლოატაციოდ საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრს 2013 წელს.
  • მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების პროგრამა (WMD PPP) მოიცავს მცურავი საშუალებების მოდერნიზაციას და პორტის ინფრსასტრუქტურის განახლების პროგრამას, რომელიც ხორციელდება შავი ზღვის სანაპიროზე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ექსპორტის კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამასთან ახლო თანამშრომლობით (EXBS). მასობრივი განადგურების იარაღის გავრცელების თავიდან აცილების პროგრამის (WMD PPP) ფარგლებში, თავდაცვის საფრთხის შემცირების სამსახური და სახელმწიფი დეპარტამენტის ექსპორტის კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების ოფისი საქართველოში საქართველოს საზღვრის დაცვის  და სანაპირო დაცვის  დეპარტამენტთან თანამშრომლობს, რათა გააუმჯობესოს საქართველოს შესაძლებლობა აღმოაჩინოს და აღკვეთოს მასობრივი განადგურების იარაღთან დაკავშირებული მასალების გავრცელება შავი ზღვის სანაპიროზე, რომელიც ითვალისწინებს ტექნიკური უზრუნველყოფის, ინფრასტრუქტურის, ლოჯისტიკის სფეროში ხარვეზების აღმოფხვრას და მდგრადობის შესაძლებლობის განვითარებას ამ პორტებთან და აღჭურვილობის განახლებასთან დაკავშირებით.
  • საერთაშორისო გაუვრცელებლობის პროგრამა (ICP)  მოიცავს სწავლებებს და აღჭურვილობას სამართალდამცველთა ორგანოებისთვის, საგანგებო სიტუაციების სამსახურის, და საზღვრის დაცვის სამსახურისთვის საქართველოში. პროგრამის საქმიანობა შეესაბამება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფი დეპარტამენტის ექსპორტის კონტროლისა და საზღვრის უსაფრთხოების პროგრამის მიზნებს საქართველოში (EXBS). საერთაშორისო გაუვრცელებლობის პროგრამის (ICP)  მთავარ მიზანს წარმოადგენს დაეხმაროს სამართალდამცველ, საგანგებო სიტუაციების და საზღვრის დაცვის სამსახურებს პროფესიონალური კადრების ჩამოყალიბებაში; გააუმჯობესოს  ზემოთმოხსენიებული ორგანოების შესაძლებლობა, რათა გამოავლინოს, აღკვეთოს, განსაზღვროს, გამოიძიოს და რეაგირება მოახდინოს მასობრივი განადგურების იარაღთან დაკავშირებილი მასალების უკანონო ტრანზიტსDდა ასევე შექმნას  ხანგრძლივი და ორმხრივად სასარგებლო საქმიანი თანამშრომლობა ამერიკის შეერთებული შტატების, საქართველოს და სხვა რეგიონალურ სააგენტოებს შორის.
  • ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საგანგებო სიტუაციების მართვის პროგრამის (CBRN CMAP) მთავარ საქმიანობას წარმოადგენს საგანგებო სიტუაციების პერსონალის უზრუნველყოფა სწავლებებით და  მთავარი ეროვნული დოქტრინის ჩამოყალიბება ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საგანგებო სიტუაციების რეაგირებასთან დაკავშირებით.

თავდაცვის საფრთხის შემცირების სამსახური საქართველოში თანამშრომლობს საქართველოს სამინისტროებთან და სააგენტოებთან, რათა მიაღწიონ აღნიშნულ მიზნებს.  მთავარი სამთავრობათშორისო უწყებები, რომლებიც მუშაობენ საზოგადოებრივ და ცხოველთა ჯანდაცვის მიზნების განხორციელებისთვის, არიან: საქართველოს შრომის, ჯანდაცვისა და სოციალური საკითხების დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრი, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორიები და სურსათის უვნებლობის სააგენტო.  სხვა მთავარი კოლაბორატორები, რომლებიც მუშაობენ თავდაცვის საფრთხის შემცირების სამსახურთან ერთად გაუვრცელებლობისა და ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიოლოგიური და ბირთვული საგანგებო სიტუაციების მართვის მიზნების განხორციელების კუთხით არიან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, საზღვრის დაცვის, სანაპირო დაცვის დეპარტამენტი, განსაკუთრებით საშიშ პათოგენებზე ეროვნული რეაგირების ჯგუფი,  და ასევე საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.