კითხვაში გამოწვევის საზაფხულო პროგრამა ამერიკის კუთხეებისა და თაროებისათვის საქართველოში