აშშ-ის არმიის სამოქალაქო მხარდაჭერის სამსახურთან თანამშრომლობით არასამთავრობო ორგანიზაცია „SPIRIT OF AMERICA”-მ ახალციხის კლინიკას პირადი ჰიგიენ

აშშ-ის არმიის სამოქალაქო მხარდაჭერის სამსახურთან თანამშრომლობით არასამთავრობო ორგანიზაცია „Spirit of America”-მ ახალციხის კლინიკას პირადი ჰიგიენის საშუალებები გადასცა (8 აპრილი)

2018 წლიდან ამერიკის საელჩოს სამოქალაქო მხარდაჭერის სამსახური (CMSE) თანამშრომლობს დემოკრატ ქალთა საზოგადოებასტან (DWO), რომელიც ახალციხის ქალთა ჯანმრთელობის კლინიკას ხელმძღვანელობს. კლინიკის ძირითადი მიზანია ქალთა ჯანმრთელობის ხელშეწყობა და სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში კიბოს სკრინინგი. COVID-19 გავრცელების შემდეგ, კლინიკაში ვიზიტორთა რაოდენობა 20 პროცენტით გაიზარდა. მომატებული სამუშაო დატვირთვის გამო, კლინიკის შეფერხების გარეშე ფუნქციონირების გაგრძელებისთვის კლინიკამ CMSE-ს დახმარებისთვის მიმართა, კერძოდ, პირადი ჰიგიენისა და სადეზინფექციო საშუალებების მოთხოვნით. აღნიშნული თხოვნის საპასუხოდ, არასამთავრობო ორგანიზაცია „Spirit of America”-მ კლინიკას $1100 დოლარის ღირებულების პირადი ჰიგიენისა და სადეზინფექციო საშუალებები გადასცა, რაც დაეხმარება კლინიკას, შეუფერხებლად გააგრძელოს თავისი საქმიანობა და COVID-19-ის საპასუხო რეაგირება.