ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადება ჰომოფობიისა და ტრასფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს (17 მაისი)

ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეს ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ, რომ პატივს ვცემთ ყველა ადამიანის თანასწორობასა და ღირსებას, მიუხედავად სექსუალური ორინეტაციისა თუ გენდერული იდენტობისა. ჩვენ მტკიცედ გვწამს, რომ ადამიანის უფლებები უნივერსალურია და ამიტომ ამერიკის შეერთებული შტატები კვლავაც გააგრძელებს, ხელი შეუწყოს საქართველოს, შეასრულოს მისი ვალდებულება, დაიცვას ყველა მისი მოქალაქის, მათ შორის ლგბტი საზოგადოების წარმომადგენლების უფლებები.