შვილად აყვანა

Requirement: You must have at least two child page associated to this parent in order for the table of contents to appear. This message will disappear once you meet the requirement.

ამ ნაწილში განხილულია შვილად აყვანის პროცესი, რომელიც სახელმწიფოთაშორისო მასშტაბით ხორციელდება. აღნიშნული პროცესი მრავალფეროვანია, რადგან იგი იმართება იმ ქვეყნების კანონმდებლობით, რომლებშიც შვილის აყვანის მსურველები და ბავშვი ცხოვრობენ (რაც შეერთებული შტატების შემთხვევაში გულისხმობს როგორც ფედერალურ, ასევე შტატის კანონმდებლობას), აგრეთვე იმ სახელმწიფოს კანონებით, რომელშიც კანონიერად ფორმდება შვილად აყვანის ფაქტი. ამასთანავე, თუ ბავშვის სამშობლო ჰააგის შვილად აყვანის კონვენციის წევრია, აუცილებელია ორივე ქვეყნის შესაბამისი პროცედურების შესრულება. მოვლენათა სავარაუდო განვითარების შეფასებისას შვილის აყვანის მსურველებმა ყველა ეს ფაქტორი უნდა გაითვალისწინონ.

Requirement: You must have at least one child page associated to this parent in order for the previous and next navigation to appear. This message will disappear once you meet the requirement.