გადაუდებელი საკონტაქტო ინფორმაცია აშშ-ის მოქალაქეებისთვის

საგანგებო სიტუაციების საკონტაქტო ინფორმაცია

საგანგებო სიტუაციებისას, როდესაც საელჩო დაკეტილია, დაუკავშირდით ჩვენს მორიგე ოფიცერს ტელეფონზე:
(995 32) 227-70-00

საკონსულო განყოფილების საკონტაქტო ინფორმაცია:
მისამართი: ჯორჯ ბალანჩინის ქ # 11
0131 თბილისი, საქართველო
ტელეფონი (995 32) 227 77 24
E-Mail: askconsultbilisi@state.gov