საშემოსავლო სამსახური (აშშ-ის საშემოსავლო)

გადასახადების ფორმები და შეკითხვები

სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურმა შექმნა ახალი მრავალმხრივი საგადასახადო ვებ-გვერდი, რომელიც ორიენტირებულია საზღვარგარეთ მცხოვრებ აშშ მოქალაქეებზე. საკონსულოს განყოფილებას არ შეუძლია, პასუხი გასცეს ფორმის შევსებასთან ან მის წარდგენასთან დაკავშირებულ კონკრეტულ შეკითხვებს. თუმცა, სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურის ვებ-გვერდი შეიცავს დიდი რაოდენობით ინფორმაციას საზღვარგარეთ მცხოვრები განმცხადებლებისთვის, რაც მოიცავს საზღვარგარეთიდან ფორმის წარდგენის გვერდს: და ხშირად დასმული შეკითხვების გვერდს.

სურვლის შემთხვევაში გადასახადების გადამხდელებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურის საერთაშორისო ოფისს ან სახელმწიფო შემოსავლების სამსახურის უცხოეთიდან ფორმების წარდგენის ცენტებს, რომლებიც შეერთებულ შტატებშია განთავსებული. საკონტაქტო ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ბმულზე.