საპასპორტო მომსახურება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი მნიშნელოვანი იმფორმაცია:

 • საპასპორტო მომსახურება შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარ დანიშნული შეხვედრის საფუძველზე. მომსახურებაზე შეხვედრის წინასწარ დანიშვნისათვის დააჭირეთ აქ. თითოეული განმცხადებელი საჭიროებს ცალკე დანიშნულ შეხვედრას.
 • დააჭირეთ აქ სრულწლოვანის (16 ან მეტი ასაკის) განაცხადისთვის.
 • დააჭირეთ აქ არასრულწლოვანის (16 წლამდე) განაცხადისთვის. ორივე მშობელი (ან მეურვე, სტატუსის დამადასტურებელი საბუთით) უნდა ფიზიკურად გამოცხადნენ არასრულწლოვანთან ერთად და უნდა იყვნენ მითითებულნი არასრულწლოვანის საპასპორტო მომსახურებისთვის ონლაინ რეჟიმში ჩანიშნულ შეხვედრაზე.
 • სხვა არა-განმცხადებლები არ დაიშვებიან მოსაცდელ ოთახში, მიუხედავათ იმისა არიან თუ არა ჩაწერილნი შეხვედრაზე
 • შეხვედრის დროს უნდა წარადგინოთ თქვენი მოქმედი პასპორტი, რომელიც დაგიბრუნდებათ ახალი პასპორტის მიღებამდე.
 • ახალი პასპორტის ჩამოსვლას ჭირდება დაახლოებით ოთხი კვირა, მაგრამ COVID-დან დაკავშირებული ფოსტის შეფერხებების გამო შესაძლოა დაჭირდეს მეტი დრო. თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ელექტრონული ფოსტით როდესაც ჩამოვა თქვენი ახალი პასპორტი. ახალი პასპორტის ასაღებად გთხოვთ წარადგინოთ თქვენი ძველი პასპორტი იმისათვის რომ ჩვენ შევძლოთ მისი გაუქმება.
 • მოსაკრებელი შეადგენს $110 სრულწლოვანთა განახლებისთვის, $145 რომ შეცვალოთ სრულწლოვანთა დაკარგული ან მოპარული პასპორტი, და $115 ყველა მცირეწლოვანი (16 წლამდე) პასპორტებისთვის. გადახდა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით (აშშ დოლარში ან მიმდინარე ექვივალენტ ადგილობრივ ვალუტაში) ან საკრედიტო ბარათით.
 • თუ თქვენ გაქვთ საგანგებო სიტუაცია, საგანგებო პასპორტი (EPDP) შესაძლებელია გაიცეს 1-2 საათში, მაგრამ მხოლოდ ერთ წლიანი მოქმედების ვადით. გამოყენების შემდეგ საგანგებო პასპორტი უნდა შეიცვალოს სრული მოქმედების მქონე პასპორტით. ინსტრუქციების სანახავად დააჭირეთ აქ.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად და პასპორტის განაცხადის ფორმებისთვის იხილეთ Department of State website (აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებბვერდი).

აშშ მოქალაქის მომსახურების ყველა მომხმარებელი უნდა ჩაეწეროს მიღებაზე ონლაინ რეჟიმში. იმისათვის რომ ჩაეწეროთ მიღებაზე ონლაინ რეჟიმში გთხოვთ დააჭიროთ აქ

თქვენ უნდა შეასრულოთ ეს მოთხოვნები თუ აკმაყოფილებთ შემდეგ კრიტერიუმებს:

თქვენი უახლესი აშშ პასპორტი:

 • დაუზიანებელია და შეიძლება წარდგენილ იქნეს თქვენს განცხადებასთან ერთად
 • გაიცა, როდესაც იყავით 16 ან მეტი წლის
 • გაიცა ბოლო 15 წლის განმავლობაში
 • გაიცა თქვენი ეხლანდელი სახელით და გვარით ან თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სახელის და/ან გვარის შეცვლის კანონიერად დამტკიცება

განაცხადის მოთხოვნები

გთხოვთ წარმოადგინოთ შემდეგი:

 • თქვენი ეხლანდელი პასპორტი, ვარგისი ან ვადაგასული
 • პასპორტის შევსებული ფორმა DS-82 (გაითვალისწინეთ: თუ თქვენი ადრე გაცემული პასპორტი იყო 5 წლიანი ვადის პასპორტი, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ფორმა DS-11; $145 ტარიფი ვრცელდება)
 • 1 ფოტოსურათი (2″ x 2″ დუიმი ან 5სმ x 5სმ) გადაღებული ბოლო 6 თვის განმავლობაში (იხილეთ).
 • $110 მოსაკრებელი, გადასახდელი აშშ დოლარში ან ექვივალენტ საქართველოს ლარებში (მხოლოდ ნაღდი ანგარიშწორებით).

ვადები

მზად უნდა იყოთ, იმისათვის რომ ახალი პასპორტის მიღებას დასჭირდება 10-14 სამუშაო დღე.

მეტი ინფორმაციის მისაღებად და პასპორტის განაცხადის ფორმებისთვის იხილეთ Department of State website (აშშ საგარეო სამინისტროს ვებბვერდი)

აშშ მოქალაქეები ისევე უნდა გაუფრთხილდნენ თავიანთ პასპორტებს, როგორც ძვირფასეულობას.

თუ თქვენი პასპორტი დაკარგული ან მოპარულია, გირჩევთ შეატყობინოთ ადგილობრივ პოლიციას. ჩვენი რეკომენდაციაა, წარმოადგინოთ განაცხადი პასპორტის შესაცვლელად დაუყონებლივ, მას შემდეგ რაც აღმოაჩენთ რომ დაკარგული ან მოპარულია.

თქვენი დაკარგული ან მოპარული პასპორტის შესახებ შეტყობინების გასაკეთებლად და პასპორტის შესაცვლელად წარმოადგინეთ პირადად შემდეგი:

თუ ფორმებს ვერ ჩამოტვირთავთ, ისინი გადმოგეცემათ საკონსულო განყოფილებაში მობრძანებისას

 • მნიშვნელოვანია რომ ადგილობრივ პოლიციას შეატყობინოთ დაკარგული ან მოპარული პასპორტის შესახებ. გთხოვთ მოგვიტანოთ პოლიციის მიერ შედგენილი აქტის თქვენი ასლი
 • მოიტანეთ მთავრობის უწყების მიერ გაცემული რაიმე საიდენტიფიკაციო ორიგინალი (მაგ. მართვის მოწმობა, ბინადრობის მოწმობა) აგრეთვე დოკუმენტები, რომლებიც აფიქსირებს თქვენს მოქალაქეობას (მაგ. დაბადების ან მოქალაქეობის მიღების მოწმობა, ვადაგასული პასპორტი).
 • 1 ფოტოსურათი (2″ x 2″ დუიმი ან 5სმ x 5სმ) გადაღებული ბოლო 6 თვის განმავლობაში (იხილეთ)
 • $145 მოსაკრებელი, გადასახდელი აშშ დოლარში ან ექვივალენტ ქართულ ვალუტაში ლარი (მხოლოდ ნაღდი ანგარიშსწორებით)

მზად უნდა იყოთ, იმისათვის რომ ახალი პასპორტის მიღებას დასჭირდება 10-14 სამუშაო დღე. იმ შემთხვევებში როდესაც განმცხადებელს დაუყონებლივი გამგზავრება დასჭირდება, საკონსულო განყოფილებას შეუძლია გასცეს ‘საგანგებო პასპორტი’ ჩვეულებრივ სამ-თვიანი მოქმედების ვადით. ამ ‘საგანგებო პასპორტის’ შეცვლა შემდეგ შესაძლებელი იქნება სრული ძალის მქონე პასპორტით ამერიკის საელჩოებში ან საკონსულოებში საზღვარგარეთ, ან საპასპორტო განყოფილებებში აშშ-ში. იხილეთ ჩვენი პარაგრაფი საგანგებო პასპორტის შეცვლაზე.

მნიშვნელოვანი შეტყობინება!

დაკარგული ან მოპარული პასპორტები, რის შესახებაც ინფორმირებული იქნება საკონსულო განყოფილება, გაუქმდება და შესაძლებელი აღარ იქნება მათი გამოყენება მოგზაურობის დროს.

აშშ მოქალაქის მომსახურების ყველა მომხმარებელი უნდა ჩაეწეროს მიღებაზე ონლაინ რეჟიმში. იმისათვის რომ ჩაეწეროთ მიღებაზე ონლაინ რეჟიმში გთხოვთ დააჭიროთ აქ here.

სავალდებულოა მიღებაზე ჩაწერის ონლაინ მოთხოვნაში დააფიქსიროთ ყველა არა-განმცხადებელი (მცირეწლოვანის მშობლები და მეურვეები) რომლებიც გეგმავენ საკონსულო განყოფილებაში განმცხადებელთან ერთად მოსვლას; მხოლოდ იმათ შეუშვებენ, რომელთა სახელებიც იქნება დაფიქსირებული მიღების სიაში.

ორივე მშობელი ყოველ არასრულწლოვანთან ერთად ფიზიკურად უნდა იმყოფებოდეს საკონსულო განყოფილებაში არასრულწლოვნის პასპორტის განაცხადზე ხელმოწერის დასაფიქსირებლად. თუ ერთი მშობელი ფიზიკურად არ იქნება, მაშინ სანოტარო წესით დამოწმებული ფორმა DS-3053 უნდა დაერთოს განაცხადს. თუ არ მყოფი მშობელი არ იქნება აშშ-ში, მაშინ ფორმა შეიძლება ნოტარიულად დამოწმდეს უახლოეს ამერიკის საკონსულოში. არ მყოფი მშობლის პასპორტის ან ფოტოსურათიანი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი თან უნდა დაერთოს ფორმა DS-3053-ს. თუ არა-განმცხადებელი მშობლის ან მეურვის წერილობითი თანხმობა ან მეურვეობის განსაკუთრებული უფლება არ იქნება მიღებული დროულად, მაშინ ფორმა DS-5525 (ოჯახის გარემოებების გადაუდებელი საჭიროების განაცხადი) უნდა იქნეს წარდგენილი არასრულწლოვანის პასპორტის განაცხადთან ერთად.

მეტი ინფორმაციის მისაღებას ეწვიეთ travel.state.gov ვებსაიტს და/ან DS-3053 / DS-5525 FAQ (ხშირად დასმული კითხვების გვერდს) (PDF 267 KB)

არასრულწლოვანმა აშშ მოქალაქეებმა (16 წლამდე) უნდა წარმოადგინონ:

 • DS-11 ფორმა
 • ბოლო აშშ პასპორტი
 • 1 ფოტო (2 * 2-ზე ინჩებში; ან 5*5 სანტიმეტრებში)
 • მშობლების პასპორტები
 • $115 გადასახადი, რომელიც გადახდილ უნდა იქნას ან აშშ დოლარებში ან ეკვივალენტით ქართულ ვალუტაში (ლარი). გადახდა ხდება მხოლოდ ნაღდი ფულით
 • არასრულწლოვანის პროგრესული ასაკობრივი ფოტოები
 • დაბადების მოწმობა (ორიგინალი, საპასპორტო განცხადების პირველად შემომტანისათვის; ასლი – პასპორტის განახლებისათვის).