სრულწლოვანის პასპორტის განახლება

გთხოვთ გაითვალისწინოთ შემდეგი მნიშნელოვანი ინფორმაცია სრულწლოვანის (16 ან მეტი ასაკის) პასპორტის განახლებისთვის:

 • საპასპორტო მომსახურება შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარ დანიშნული შეხვედრის საფუძველზე. მომსახურებაზე შეხვედრის წინასწარ დანიშვნისათვის დააჭირეთ აქ.
 • სხვა არა-განმცხადებლები არ დაიშვებიან მოსაცდელ ოთახში, მიუხედავათ იმისა არიან თუ არა ჩაწერილნი შეხვედრაზე
 • თქვენ უნდა მიყვეთ ქვემოთ მოყვანილ მოთხოვნებს თუ თქვენი უახლესი აშშ პასპორტი:
  • არ არის დაზიანებული და შეიძლება წარმოდგენილი იყოს განაცხადდან ერთად
  • გაიცა როდესაც იყავით 16 ან მეტი წლის
  • გაიცა ბოლო 15 განმავლობაში
  • გაიცა თქვენ ამჟამინდელ სახელზე ან წარადგინოთ საბუთი სახელი და გვარის ცვლილების შესახებ.
 • გთხოვთ, შეხვედრის დროს წარმოადგინოთ შემდეგი:
  • შევსებული პასპორტის განაცხადი ფორმა DS-82;
 • თქვენ უნდა გამოიყენოთ ფორმა DS-11 თუ:
  • თქვენზე ადრე გაცემული პასპორტის მოქმედების ვადა შეადგენს 10 წელზე ნაკლებს*
  • ეს განაცხადი არის თქვენი პირველი აშშ-ს პასპორტისთვის; ან
  • ეს განაცხადი არის თქვენი პირველი  სრულწლოვანის პასპორტი(16 ან ზემოთ)
  • დაბადების მოწმობის ასლი ან საკონსულო განაცხადი ბავშვის საზღვარგარეთ დაბადებაზე იმ შემთხვევაში თუ ეს არის  პასპორტის პირველი განახლება როგორც სრულწლოვანისთვის (16 წელზე ზემოთ)

 • თქვენი მიმდინარე აშშ პასპორტი, მოქმედი ან ვადაგასული
 • თუ თქვენი მიმდინარე აშშ პასპორტი არის ვადაგასული, დამატებით ფოტოსურათიანი საიდენტიფიკაციო საბუთი
 • 1 ფოტო 2 x 2-ზე ინჩებში (51 x 51 მმ) გადაღებული თეთრ ფონზე ბოლო ექვსი თვის განმავლობაში, სათვალის გარეშე
 • მოსაკრებელი შეადგენს $110; გადახდა შესაძლებელია ნაღდი ანგარიშსწორებით (აშშ დოლარში ან მიმდინარე ექვივალენტ ადგილობრივ ვალუტაში) ან საკრედიტო ბარათით.

*თუ თქვენზე ადრე გაცემული პასპორტი იყო დიპლომატიური ან სხვა ოფიციალური უფასო პასპორტი რომელსაც ჰქონდა სრული მოქმედების ვადა 10 წელზე ნაკლები, კვლავ შეიძლება გამოყენებული იყოს ფორმა DS-82.