რეგისტრაცია სამხედრო სამსახურში გაწვევაზე

ქვეყნის გარეთ არსებული აშშ საელჩოები და საკონსულოები სამხედრო სამსახურში გაწვევის სისტემის ფუნქციონირებას საზღვარგარეთ რეგისტრაციის პროგრამის მეშვეობით უწყობენ ხელს. საზღვარგარეთ მყოფ განმცხადებლებს შესაძლებლობა აქვთ რეგისტრაცია ონლაინ რეჯიმში გაიარონ: Selective Service website On-Line Registration. ონლაინ რეგისტრაციის არარსებობის შემთხვევაში აპლიკანტებს შეუძლიათ უახლოეს აშშ საელჩოს ან საკონსულოს მიმართონ. ბროშურები და მითითებები ხელმისაწვდომია სამხედრო სამსახურში გაწვევის ვებ-გვერდზე.