ვიზები

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: განმცხადებლები, რომლებიც უნდა გამოცხადდნენ საელჩოში გასაუბრებაზე ან სხვა საკონსულო მომსახურებებზე, უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს:

  • არ ქონდეთ COVID ან სხვა დაავადებების სიმპტომები ბოლო 14 დღის განმავლობაში;
  • ფიზიკურად იმყოფებოდნენ საქართველოში მინიმუმ 14 დღის განმავლობაში; და
  • ასრულებდნენ საქართველოს მთავრობის საკარანტინო და COVID ტესტირების მოთხოვნებს.

ანალოგიურად შესაძლებელია შეიზღუდოს დაშვება საკონსულოში იმ განმცხადებლებისთვის, რომლებიც ბოლო 14 დღის განმავლობაში ფიზიკურად იმყოფებოდნენ  საქართველოს იმ ზონებში სადაც COVID–ით დაინფიცირების. დიდი ეპიდემიოლოგიური რისკია. დამატებითი ინფორმაციის საჭიროების შემთხვევაში  ვიზიტის დაგეგმვამდე მოგვწერეთ სავიზო განყოფილებას მისამართზე tbilisiconsular@state.gov

არასაემიგრაციო და საემიგრაციო ვიზებზე მიმდინარე მომსახურებების ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ, დააჭიროთ შესაბამის ბმულს ქვემოთ. მიუხედავად იმისა, რომ საელჩო მიზნად ისახავს საქმეების სწრაფად დამუშავებას, გაზრდილი დატვირთვის გამო. ასეთი მომსახურებების დასრულების პერიოდი შესაძლოა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს. თუ თქვენ გაქვთ გადაუდებელი არასაემიგრაციო სავიზო საჭიროება და გჭირდებათ დაუყოვნებლივი გამგზავრება, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აქ მოცემული მითითებები, რათა მოითხოვოთ გადაუდებელი გასაუბრება. თუ თქვენ გაქვთ გადაუდებელი საემიგრაციო სავიზო საჭიროება გთხოვთ, მოგვწეროთ tbilisiconsular@state.gov და მოითხოვოთ გადაუდებელი გასაუბრების დანიშვნა, მიუთითეთ თქვენი სახელი სრულად და დაბადების თარიღი, ასევე თუ ცნობილია საქმის ნომერი და გადაუდებელი გასაუბრების მოთხოვნის დასაბუთება.

თქვენი მოგზაურობის მიზანი და სხვა ფაქტორები განსაზღვრავენ თუ რა კატეგორიის ვიზა არის საჭირო აშშ – ს საემიგრაციო კანონის შესაბამისად. როგორც ვიზის განმცხადებელმა, თქვენ უნდა დაამტკიცოთ რომ აკმაყოფილებთ ყველა მოთხოვნას რომ მიიღოთ იმ კატეგორიის ვიზა რომელსაც ითხოვთ. იხილეთ სავიზო კატეგორიების დირექტორია (Directory of Visa Categories) მისამართზე usvisas.state.gov იმისათვის, რომ დაადგინოთ თუ რომელი ვიზის კატეგორია შეიძლება იყოს შესაბამისი თქვენთვის შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებლად.

უცხო ქვეყნის მოქალაქეს ამერიკაში გასამგზავრებლად მოეთხოვება აშშ-ს ვიზა პასპორტში, რომელიც თავის მხრივ გაცემულია იმავე სახელმწიფოს მიერ ვისი მოქალექეც არის აღნიშნული მოქალაქე. პირს, რომელიც არის მოქალაქე იმ ქვეყნისა, რომელიც მონაწილეობს უვიზო მიმოსვლის პროგრამაში, აშშ-ში ვიზის გარეშეც შეუძლია შესვლა. ამ ვებ-გვერდზე მოთავსებულია ინფორმაცია აშშ-ს ვიზებზე უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. (შენიშვნა: აშშ-ს მოქალაქეებს არ ესაჭიროებათ ვიზა ამერიკაში გასამგზავრებლად, თუმცა საზღვარგარეთ გამგზავრებისას შეიძლება დასჭირდეთ ვიზა შესაბამისი საელჩოდან.)

To contact a customer service representative, please visit the GSS Contact Us page for full information or use contact information below:

  • ელექტრონული ფოსტა: მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენელს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით: support-georgia@ustraveldocs.com.
  • ტელეფონი: მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენელს შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ერთ-ერთი ნომრის საშუალებით:
    • ზარი საქართველოდან: დარეკეთ +995 32 2471 160
    • ზარი აშშ-დან: დარეკეთ 703 988 7103

სიახლე!!! ინტერაქტიული პროგრამა (ჩატი) საშუალებას გაძლევთ მომხმარებელთა მომსახურების წარმომადგენელთან სასაუბროდ,  შეამოწმოთ პასპორტის ან სავიზო განაცხადის სტატუსი ან სამუშაო საათებში დაუკავშირდეთ მომსახურების წარმომადგენელს Skype-ით.

სახელმწიფო დეპარტამენტი მკაცრად, მაგრამ ამასთანავე სამართლიანად ახორციელებს ვიზის გაცემის პროცესს, რათა მაქსიმალურად დაიცვას აშშ-ის უსაფრთხოება. ამავე დროს, ჩვენ განუხრელად ვიცავთ საჯაროობას – ფასეულობას, რითაც ცნობილია აშშ მთელ მსოფლიოში. ჩვენ მივესალმებით და მხარს ვუჭერთ თქვენს გამგზავრებას ამერიკაში. ჩვენ ვიძლევით პირობას ვიზის განმცხადებლის წინაშე, რომ: – მოგეპყრობით ღირსებით და პატივისცემით, იმის და მიუხედავად შევძლებთ თუ არა თქვენთვის ვიზის გაცემას; – დავიცავთ ინდივიდუალურ მიდგომას და თითოეულ საქმეს განვიხილავთ განსაკუთრებული გულისყურით; – გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ თქვენთვის, ვიზის მიღებასთან დაკავშირებული გასაუბრება შესაძლოა იყოს უჩვეულო პროცესი, რამაც შეიძლება თქვენი აღელვება გამოიწვიოს; – ჩვენ დაგითმობთ გასაუბრებისთვის გამოყოფილ განსაზღვრულ დროს, რათა მოვიპოვოთ შეძლებისდაგვარად მაქსიმალური ინფორმაცია თქვენს გამგზავრებასთან დაკავშირებული გეგმებისა და განზრახვების შესახებ; – ჩვენს ხელთ არსებული რესურსების ფარგლებში, ყველა განმცხადებელს გავუწევთ სათანადო დახმარებას გასაუბრების დანიშვნასთან დაკავშირებით, რათა მათ დროულად შეძლონ გამგზავრება, ბიზნესთან, სწავლასთან, თუ სხვა მნიშვნელოვანი მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებული მიზნით; – ყველა საელჩოს მივაწვდით დეტალურ და ზუსტ ინფორმაციას სავიზო მოთხოვნების და განაცხადის შეტანის პროცედურის შესახებ, აღნიშნულ ინფორმაციას განვათავსებთ აგრეთვე შესაბამისი საკონსულოების ვებ-საიტებზე; – განვათავსებთ ინფორმაციას თითოეული საელჩოსა თუ საკონსულოს გასაუბრების განრიგის შესახებ საიტზე ჰტტპ://ტრაველ.სტატე.გოვ – განგიმარტავთ თქვენთვის ვიზის გაცემაზე უარის თქმის მიზეზს; ასევე, თუ თქვენ: – ხართ სტუდენტი, ჩვენ მივმართავთ ყველა ძალისხმევას, რომ დაგინიშნოთ გასაუბრება და მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემთხვევაში მოგეცეთ ვიზა, რათა დროულად შეძლოთ სასწავლებლად გამგზავრება; – მიემგზავრებით გადაუდებელ სამედიცინო, თუ ჰუმანიტარულ გარემოებებთან დაკავშირებით, ჩვენ დავაჩქარებთ პროცესს იმ შემთხვევებში, როდესაც აშკარად ექმნება საფრთხე ადამიან(ებ)ის სიცოცხლეს; – მიემგზავრებით მივლინებით, ჩვენ გამოვიყენებთ შესაბამის მექანიზმს რათა გაგიადვილოთ მგზავრობა და დავაჩქარებთ ვიზის განხილვის პროცესს, თუ კონკრეტული საქმე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამერიკული მხარისათვის. ამავე დროს, ჩვენ ველით თქვენგან, ანუ სავიზო განაცხადის შემომტანისაგან: – შეძლებისდაგვარად წინასწარ დაგეგმოთ თქვენი გამგზავრება და შესაბამისად, რაც შეიძლება ადრე შემოიტანოთ სავიზო განაცხადი; – სრულად და სიზუსტით შეავსოთ თქვენი ანკეტა; – დაუფარავად წარმოაჩინოთ თქვენი გამგზავრების მიზნები და გეგმები; – მოემზადოთ გასაუბრებისთვის, რათა შეძლოთ თქვენი გამგზავრების მოტივის მკაფიოდ და ლაკონურად ჩამოყალიბება.