საიმიგრაციო ვიზები

შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებელი საიმიგრაციო ვიზები საქართველოს მოქალაქეებისთვის და საქართველოში მცხოვრები პირებისთვის ფორმდება ამერიკის საელჩოში, თბილისში.

საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადის შესატანად, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრირებას ითხოვს, როგორც წესი უნდა ასპონსორებდეს აშშ მოქალაქე ან კანონიერი მუდმივი მაცხოვრებელი ახლო ნათესავი(ები), ან აშშ დამსაქმებელი, და უნდა ქონდეს დამტკიცებული პეტიცია საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადის შეტანამდე. სპონსორი იწყებს პროცესს უცხოელი მოქალაქის სახელით პეტიციის წარდგენით აშშ მოქალაქეობისა და საიმიგრაციო სამსახურში (USCIS). შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს ვიზის კატეგორიების ცნობარს (Directory of Visa Categories) usvisas.state.gov-ზე რათა მიიღოთ ინფორმაცია აშშ-ს სხვადასხვა სახის საიმიგრაციო ვიზებზე, მათ შორის ჩვენს საიმიგრაციო ვიზის (მწვანე ბარათის) პროგრამაზე. შემდეგ შეასრულეთ Immigrant Visa Process -ს, ან Diversity Visa Process -ს ინსტრუქციები usvisas.state.gov-ზე რათა დაიწყოთ განაცხადის შეტანის პროცესი საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად.

მას შემდეგ, რაც USCIS დაამტკიცებს თქვენს პეტიციას და თქვენ დაასრულებთ წინასწარ პროცესს ვიზის ეროვნულ ცენტრში (NVC), ან თქვენ აგირჩევენ საიმიგრაციო ვიზის ლატარეაში (Diversity Visa Lottery) და დაასრულებთ დოკუმენტების გაფორმებას კენტაკის საკონსულო ცენტრში (KCC), გადახედეთ ვიზის ეროვნულ ცენტრიდან (NVC) ან კენტაკის საკონსულო ცენტრიდან (KCC) თქვენთვის გადმოცემულ ინსტრუქციებს, აგრეთვე ვებსაიტზე განთავსებულ ინფორმაციას, შემდგომი მითითებებისა და ინსტრუქტაჟისთვის.

საიმიგრაციო ვიზები