საიმიგრაციო ვიზები

ინფორმაცია უკრაინაში მიმდინარე ვითარებასთან დაკავშირებით

სახელწიფო დეპარტამენტისთვის ცნობილია  სასამართლოს სხვადასხვა ბრძანებები, მწვანე ბარათის 2020 და 2021 წლის გათამაშებასთან მიმართებაში. საჯარო სახელმძღვანელო ამ ბრძანების აღსრულებაში მოყვანისთვის, გამოქვეყნდება, როგორც იგი გახდება ხელმისაწვდომი.

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია: განმცხადებლები, რომლებიც უნდა გამოცხადდნენ საელჩოში გასაუბრებაზე ან სხვა საკონსულო მომსახურებებზე, უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს.

არ ქონდეთ COVID ან სხვა დაავადებების სიმპტომები, დადებითი COVID ტესტის პასუხი, არ იმყოფებოდნენ კარანტინში, ან ახლო კონტაქტში კარანტინში მყოფ ადამიანებთან ან  დადებითი ტესტის მქონე პიროვნებებთან 14 დღის განმავლობაში.

ასრულებდნენ საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ საზღვრის კვეთის ვალდებულებებს (იყვნენ ვაქცინირებულები ან ქონდეთ უარყოფითი    ტესტის პასუხი 72 საათით ადრე ვიდრე საქართველოს საზღვარს გადმოკვეთავენ)

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ვაქცინაციის სტატუსი არ ახდენს გავლენას ზემოაღნიშნულ მოთხოვნებზე და არ არსებობს გამონაკლისი ამ  მოთხოვნებისგან.

საელჩოს მიზანია ყველა სახის სავიზო საქმის რაც შეიძლება მალე  განხილვა თუმცა მოსალოდნელია ლოდინის პერიოდის ზრდაც ამ ტიპის სერვისებზე გაზრდილი მოთხოვნის გამო.

თუ თქვენ გაქვთ გადაუდებელი საიმიგრაციო ვიზის საკითხი, გთხოვთ, ელ-ფოსტით დაუკავშირდეთ  ეროვნულ სავიზო ცენტრს (NVCExpedite@state.gov) და მიუთითოთ დაჩქარებული მოთხოვნის მიზეზი, საქმის ნომერი, პეტიციონერის სახელი და დაბადების თარიღი, ასევე ბენეფიციარის სახელი და დაბადების თარიღი. ამერიკის  საელჩო  არ პასუხობს საიმიგრაციო ვიზაზე დაჩქარებულ გასაუბრებაზე გამოგზავნილ მოთხოვნებს.

შეერთებულ შტატებში გასამგზავრებელი საიმიგრაციო ვიზები საქართველოს მოქალაქეებისთვის და საქართველოში მცხოვრები პირებისთვის ფორმდება ამერიკის საელჩოში, თბილისში.

საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადის შესატანად, როდესაც უცხო ქვეყნის მოქალაქე იმიგრირებას ითხოვს, როგორც წესი უნდა ასპონსორებდეს აშშ მოქალაქე ან კანონიერი მუდმივი მაცხოვრებელი ახლო ნათესავი(ები), ან აშშ დამსაქმებელი, და უნდა ქონდეს დამტკიცებული პეტიცია საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადის შეტანამდე. სპონსორი იწყებს პროცესს უცხოელი მოქალაქის სახელით პეტიციის წარდგენით აშშ მოქალაქეობისა და საიმიგრაციო სამსახურში (USCIS). შეგიძლიათ გადახედოთ ჩვენს ვიზის კატეგორიების ცნობარს (Directory of Visa Categories) usvisas.state.gov-ზე რათა მიიღოთ ინფორმაცია აშშ-ს სხვადასხვა სახის საიმიგრაციო ვიზებზე, მათ შორის ჩვენს საიმიგრაციო ვიზის (მწვანე ბარათის) პროგრამაზე. შემდეგ შეასრულეთ Immigrant Visa Process -ს, ან Diversity Visa Process -ს ინსტრუქციები usvisas.state.gov-ზე რათა დაიწყოთ განაცხადის შეტანის პროცესი საიმიგრაციო ვიზის მისაღებად.

მას შემდეგ, რაც USCIS დაამტკიცებს თქვენს პეტიციას და თქვენ დაასრულებთ წინასწარ პროცესს ვიზის ეროვნულ ცენტრში (NVC), ან თქვენ აგირჩევენ საიმიგრაციო ვიზის ლატარეაში (Diversity Visa Lottery) და დაასრულებთ დოკუმენტების გაფორმებას კენტაკის საკონსულო ცენტრში (KCC), გადახედეთ ვიზის ეროვნულ ცენტრიდან (NVC) ან კენტაკის საკონსულო ცენტრიდან (KCC) თქვენთვის გადმოცემულ ინსტრუქციებს, აგრეთვე ვებსაიტზე განთავსებულ ინფორმაციას, შემდგომი მითითებებისა და ინსტრუქტაჟისთვის.

საიმიგრაციო ვიზები