მწვანე ბარათის გათამაშების ვიზა

ინფორმაცია 2021 წლის მწვანე ბარათის პროგრამის სტატუსის შემოწმების ცვლილებასთან დაკავშირებით

 

1990 წლის საიმიგრაციო კანონით დაარსდა მწვანე ბარათის (DV) პროგრამა, რომლის მიხედვით 55,000 საიმიგრაციო ვიზა იქნებოდა ხელმისაწვდომი ყოველწლიური გათამაშების გზით. გათამაშების მიზანს წარმოადგენს შეერთებულ შტატებში იმიგრანტი მოსახლეობის დივერსიფიცირება, კანდიდატების შერჩევით ძირითადად იმ ქვეყნებიდან სადაც ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში აშშ-ში იმიგრირებულთა რაოდენობის დაბალი მაჩვენებლი ფიქსირდება.

2021 წლის მწვანე ბარათის პროგრამაში რეგისტრაციისათვის აპლიკაციები უნდა შეივსოს ელექტრონულად შემდეგ მისამართზე: www.dvlottery.state.gov 2019 წლის 2 ოქტომბრის 20:00 საათიდან (თბილისის დროით) 2019 წლის 5 ნოემბრის 20:00 საათამდე (თბილისის დროით). განმცხადებლებს ვურჩევთ, განაცხადები სარეგისტრაციო პერიოდის დასაწყისშივე შემოიტანონ, რადგან სარეგისტრაციო პერიოდის ბოლოს, დიდი მოთხოვნის გამო სისტემის მუშაობა შეიძლება საგრძნობლად შენელდეს.

კანონონმდებლობის თანახმად, ყოველ განმცხადებელს შეუძლია შემოიტანოს მხოლოდ ერთი განაცხადი ყოველი სარეგისტრაციო პერიოდის განმავლობაში. განმცხადებლები, რომლებსაც შემოტანილი ექნებათ ერთზე მეტი განაცხადი, ექვემდებარებიან ავტომატურ დისკვალიფიკაციას.

2021 წლის მწვანე ბარათის გათამაშების დეტალური ინსტრუქცია ქართულ ენაზე იხილეთ აქ: https://ge.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/165/DV-Lottery-Instructions-in-GEO-3.pdf

მწვანე ბარათის გათამაშების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით გაიმართება საინფორმაციო შეხვედრები და ონლაინ კითხვა-პასუხის სესიები. იხილეთ განრიგი:

დამატებითი ინფორმაციას თარიღების და ინსტრუქციების შესახებ ნახავთ აქ  და აქ