გასაუბრება

მას შემდეგ რაც შეასრულებთ საიმიგრაციო ვიზის პროცესის (Immigrant Visa Process) ინსტრუქციებს, გადაიხდით აუცილებელ მოსაკრებელს და წარადგენთ მოთხოვნილ საიმიგრაციო ვიზის განაცხადის ფორმას (DS-260), ფინანსური მხარდაჭერის მტკიცებულებას და დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, ვიზის ეროვნულ ცენტრში (NVC) განიხილავს თქვენი დოკუმენტების სრულყოფილებას. მას შემდეგ რაც თქვენს საქმეს მიენიჭება გასაუბრებისთვის კვალიფიკაცია, NVC ჩვენთან ერთად იმუშავებს და დანიშნავს თქვენი გასაუბრების თარიღს.

გასაუბრების პროცესის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად ეწვიედ შემდეგ ვებ გვერდს: usvisas.state.gov