გასაუბრება

მას შემდეგ რაც შეასრულებთ საიმიგრაციო ვიზის პროცესის (Immigrant Visa Process) ინსტრუქციებს usvisas.state.gov-ზე, გადაიხდით აუცილებელ გადასახადს და წარადგენთ მოთხოვნილ ვიზის განაცხადის ფორმას (DS-260), ფინანსური მხარდაჭერის მტკიცებულებას და დამადასტურებელ დოკუმენტაციას ვიზის ეროვნულ ცენტრში (NVC), იქ შეფასდება თქვენი დოკუმენტების სრულყოფილება. მას შემდეგ რაც თქვენს საქმეს მიენიჭება გასაუბრებისთვის კვალიფიკაცია, NVC ჩვენთან ერთად იმუშავებს თქვენთან გასაუბრების დანიშვნის დასაგეგმად.

გასაუბრების პროცესის (interview process) შესახებ მეტი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ usvisas.state.gov-ზე.