გასაუბრების შემდგომ

თუ თქვენი ვიზა დამტკიცდება, შეგატყობინებენ როგორ და როდის გადმოგეცემათ თქვენი პასპორტი და ვიზა. ყურადღებით გაეცანით  Fiancé(e) Visa Process ინფორმაციას  usvisas.state.gov-ზე იმისათვის თუ რა უნდა გააკეთოთ როდესაც მიიღებთ ვიზას.