როგორ შემოვიტანოთ განაცხადი

  1. როგორ შემოვიტანოთ განაცხადი
  2. საქმის სტატუსი
  3. გასაუბრების შემდგომ

საქმრო/საცოლის ვიზის მისაღებად განაცხადის შესატანად შეასრულეთ Fiancé(e) Visa Process-ის ინსტრუქციები usvisas.state.gov-ზე.