მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსის დაბრუნების ვიზა

მუდმივ რეზიდენტს (ე.წ. კანონიერი მუდმივი რეზიდენტი (LPR)) ან პირობით რეზიდენტს (CR) რომელიც დარჩება შეერთებული შტატების გარეთ ერთ წელზე მეტ ხანს, ან ხელახლა-შესვლის ნებართვის ვადის გასვლის შემდეგ, მოეთხოვება ახალი საიმიგრაციო ვიზა შეერთებულ შტატებში შესასვლელად და მუდმივი საცხოვრებლი ადგილის განსაახლებლად. მეტი ინფორმაციის მიღება რეზიდენტის ვიზის გაცემის შესახებ შეგიძლიათ usvisas.state.gov -ზე.